Next

Správy > Záverečná konferencia projektu NOISS

Záverečná konferencia projektu NOISS

Foto: Olha Malik

Pozývame vás na záverečnú konferenciu projektu NOISS (Nórsko-Island-Slovensko): nová hudba pre nové publiká, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20. apríla o 18:30 v A4 – priestore súčasnej kultúry. V rámci podujatia predstavíme umelecké a vzdelávacie aktivity, ako aj aktivity v oblasti rozvoja publika pre súčasnú hudbu, ktoré realizovalo združenie Atrakt Art / Festival NEXT v rámci projektu v rokoch 2021-2023.

NOISS je partnerský projekt rozvoja publika, budovania kapacít a nadnárodnej mobility propagujúci hodnoty tvorivosti, umeleckej slobody a spolupráce v súčasnej avantgardnej hudbe, realizovaný s podporou EEA Grants. Viac informácií o projekte: https://nextfestival.sk/noiss

 

PROGRAM:
1. Otvorenie konferencie, predstavenie projektu
2. Implementované projektové aktivity
– Aktivity pre rurálne publikum, umelecký a diskusný program Bratislava/Oslo/Reykjavík
– Rozvoj publika pre súčasnú hudbu
– Rozvoj kapacít organizácie
3. Zdieľanie skúseností s realizáciou projektu
4. Diskusia s umelkyňami, umelcami a organizátormi (občerstvenie)

 

NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká je partnerský projekt rozvoja publika, budovania kapacít a nadnárodnej mobility propagujúci hodnoty tvorivosti, umeleckej slobody a spolupráce v súčasnej avantgardnej hudbe. Prostredníctvom organizačnej, kurátorskej a umeleckej spolupráce pri tvorbe inovatívnych foriem hudby a zvukového umenia chceme vytvoriť komunitu tvorcov zmien, schopných reagovať na kľúčové kritické, sociálne a politické výzvy, ktorým naše krajiny v súčasnosti čelia.

 

Projekt NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 192 300 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 28 845 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rozvoj publika, budovanie kapacít a nadnárodnej mobility propagujúcej hodnoty tvorivosti, umeleckej slobody a spolupráce v súčasnej avantgardnej hudbe.
#SPOLOCNEzaDOBREnapady #eeagrants #NOISS

 

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Organizuje Atrakt Art v rámci projektu NOISS (Nórsko-Island-Slovensko): Nová hudba pre nové publiká s podporou z Grantov EHP.
eeagrants.sk
nextfestival.sk/noiss