Next

Správy > Sympózium: BOOM!

Sympózium: BOOM!

Sympózium BOOM! spája umelcov*kyne, kurátorov*ky a mysliteľov*ky, aby sa kriticky zamysleli na tému vzájomného vplyvu kreatívnej hudby a spoločnosti. Dve sekcie vnesú viac svetla do vzťahov východoeurópskych a západných hudobných infraštruktúr a do potenciálu vytvárania alternatívnych modelov umeleckej produkcie a budúcich spoločností s využitím progresívnych technológií. Dva tematické bloky budú sprevádzať prezentácie a diskusie, v ktorých sa predstavia tohtoroční festivaloví umelci*kyne.

Všetci sú vítaní, na mieste podávame kávu a občerstvenie, registrácia nie je potrebná.

 

V dnešných pohnutých časoch si všetci čoraz viac uvedomujeme, že nejde len o estetické aspekty hudby: cítime čoraz väčšiu potrebu klásť si otázky o širších kontextoch nových diel a prehodnocovať existujúce vzťahy medzi hudbou, umením a spoločnosťou. Veríme, že žiadny zvuk nie je nevinný (ako raz povedal slávny improvizátor Eddie Prévost). Hudba nie je zbavená politického významu a možno ani mobilizácie sociálneho potenciálu. Je niečo, čo môžeme a niekedy musíme povedať o svete okolo nás.

 

A preto: BOOM! symbolizuje budíček. BOOM! chce otriasť našimi pohľadmi na hudbu a zvukové umenie zoči-voči sociálnym, environmentálnym, technologickým aj politickým výzvam. Dokáže hudba nejako predvídať budúcnosť? A ak áno, čo presne začujeme, keď jej budeme pozorne načúvať? BOOM! nás nabáda, aby sme spoločne premýšľali o spochybnení existujúcich mocenských hegemónií v rôznych mierkach a skúmali, ako by sa dali narušiť. Ako môže tvorivá hudba pomôcť pri udržiavaní inšpiratívnych komunít a hľadaní alternatív? BOOM! chce upozorniť na kľúčovú úlohu, ktorú zohráva kreativita, experimentovanie a sloboda prejavu pre udržateľnú spoločnosť. BOOM! predstavuje nevyhnutnosť postaviť sa stereotypom a dogmatickému mysleniu – v umení, hudbe aj spoločnosti. Možno je teraz ten správny čas, aby nám radikálne nápady a vizionárski umelci či umelkyne pomohli znovu objaviť budúcnosť. BOOM!, po ktorom budeme snáď počuť svet inak.

 

PROGRAM:

 

Pia 30 Sep
A4 – priestor súčasnej kultúry
9:30-11:30 SESSION 1: GEOPOLITIKA A TVORIVÉ HUDOBNÉ KULTÚRY

Hostiteľ: Kristoffer Cornils 

Spíkri: Olga Bekenshtein, Agata Pyzik, Lucia Udvardyová 

To, čo by sme mohli opísať ako „centrá“ experimentálnej a elektronickej hudby, sú všelikde okrem východnej Európy. Je to skutočne tak? A ak áno, aké to má dôsledky pre umelcov z tohto regiónu? Ako môžu umelci premýšľať o pokroku, inováciách a integrite bez toho, aby vždy porovnávali svoju prácu so status quo definovaným západnými štruktúrami, bežnými predstavami o úspechu a idolmi zasadenými do realít tak odlišných od tých, ktoré nás obklopujú? Má svet *naozaj* stred?

 

11.45-12.45 NEXTalks: Tom Mudd

Tohtoroční festivaloví umelkyne a umelci hovoria o svojej tvorbe.

 

13:00 – 14:00 Obedová prestávka

 

14:00-14:45 Goodiepal – Prednáška 

Priekopnícka osobnosť dánskeho zvukového umenia a počítačovej hudby Goodiepal (vlastným menom Parl Kristian Bjørn Vester) prednáša po celom svete na témy radikálnej počítačovej hudby a radikálneho softvéru, vlastnej skladateľskej praxe, ako aj alternatívnej a umelej inteligencie.

 

14:45-16:30 Session 2: TECHNOLÓGIA, MOC, KOMUNITY & ALTERNATÍVNE BUDÚCNOSTI Hostiteľ: Ján Solčáni 

Spíkri: Mary C, Andreas Dzialocha, Moisés Horta Valenzuela

Popoludňajšia časť prezentácií s panelovou diskusiou ponúkne pohľad na technológie ako prostriedok na predstavenie si budúcnosti za bezútešnými vyhliadkami, ktoré ponúka status quo prítomný okolo nás. Rečníci*čky pochádzajú z rôznych prostredí a budú diskutovať o všetkom od mocenských štruktúr cez nekonvenčné technologické prístupy k budovaniu komunít až po alternatívne iniciatívy zamerané na posilnenie postavenia ľudí na okraji našich sociálnych okruhov.