Next

Správy > NOISS uvádza: Oslava – festival experimentál -nej hudby v Osle spojí slovenskú a nórsku scénu

NOISS uvádza: Oslava – festival experimentál -nej hudby v Osle spojí slovenskú a nórsku scénu

V rámci nášho projektu NOISS aj vďaka podpore z Grantov EHP už 10. a 11. septembra uvedieme slovenskú a nórsku hudbu v Osle pod návzom OSLAVA – festival for experimental music – Oslo. Po festivaloch na Islande (v spolupráci s kolektívom Rask) a Spišskom Hrhove (v spolupráci s EQO) tak NOISS v spolupráci s kurátormi Michaelou Antalovou a Adrianom Myhrom opäť prináša nové kreatívne prepojenia.

Festival sa bude niesť v znamení nových spoluprác, ktoré vznikli špeciálne na objednávku. V úvodný deň sa predstaví Oslava Open Ensemble v zložení Andrea Silvia Giordano, Alžbeta Irhová, Joel Ring a bubeník Jozef Krupa. Domáce meditatívne drone plochy prinesie Line Gate. Po jeho hurdy gurdy drone sa predstaví duo Veslemøy Narvesen (bicie) a Michaela Turcerová (saxofón). Elektronickú tvár slovenskej scény zastúpi Daniel Kordík.
V nedeľu Anja Lauvdal zahrá sólo set na klávesy podfarbujúc terénne nahrávky zachytené v kútoch Slovenska Danielom Kordikom pod názvom Cursed b???east. Michal Paľko zahrá po boku Tove Bagge, Tanja Orning a Henrik Munkeby Nøstebø novú kompozíciu pre husle, violončelo, trombón a fujaru.

NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká je partnerský projekt rozvoja publika, budovania kapacít a nadnárodnej mobility propagujúci hodnoty tvorivosti, umeleckej slobody a spolupráce v súčasnej avantgardnej hudbe. Prostredníctvom organizačnej, kurátorskej a umeleckej spolupráce pri tvorbe inovatívnych foriem hudby a zvukového umenia chceme vytvoriť komunitu tvorcov zmien, schopných reagovať na kľúčové kritické, sociálne a politické výzvy, ktorým naše krajiny v súčasnosti čelia.