Next

Správy > NEXT Festival má novú stratégiu rozvoja publika

NEXT Festival má novú stratégiu rozvoja publika

V posledných týždňoch sa členovia tímu NEXT Festival zúčastnili na workshope o rozvoji publika. Výsledkom workshopu, ktorého lektorom bol odborník na kultúrny manažment z Írska Sandy Fitzgerald je rozsiahly plán, ktorý bude implementovaný v rozmedzí najbližších troch rokov. Plán pomôže v inkluzívnom zapájaní existujúceho a nového publika, v rozvoji komunikačných stratégii, ale tiež v ďalšom budovaní medzinárodnej komunity sústredenej okolo festivalu, ktorý minulý rok oslávil už dvadsať rokov existencie.

NEXT Festival je súčasťou projektu NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká. Projekt NOISS získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 192 300 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 28 845 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu rozvoj publika, budovanie kapacít a nadnárodnej mobility propagujúcej hodnoty tvorivosti, umeleckej slobody a spolupráce v súčasnej avantgardnej hudbe.


Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

#SPOLOCNEzaDOBREnapady #eeagrants #NOISS

www.eeagrants.sk