Next

Správy > Interaktívne skúmanie zvukových objektov

Interaktívne skúmanie zvukových objektov

Creative Catastrophe Collective (CCC) spoločne vytvára katastrofy. Jeho členovia spájajú rôzne žánre, elementy a zmyslové dojmy vytvárajúc zaujímavé priestory, ktoré môže publikum skúmať. Vo väčšine ich diel ponímajú pódium ako otvorený priestor, v ktorom  sa stretáva hudba, divadlo, film a umelecké inštalácie, pričom publikum má príležitosť aktívne sa zapojiť do predstavenia. CCC uvedie Perspectives, predstavenie-inštaláciu, ktorá sa vyvíja okolo princípu vnemových bodov. Prepojením rozsiahlych multimediálnych inštalácií s novými nástrojmi vedie kolektív publikum k interaktívnemu skúmaniu zvukových objektov obklopených videoprojekciou. V rámci partnerského projektu rozvoja publika NOISS sa Creative Catastrophe Collective predstavia v A4 – priestore súčasnej kultúry už v utorok 23. novembra 2021.

NEXT Festival je súčasťou projektu NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká. Projekt NOISS získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 192 300 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 28 845 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu rozvoj publika, budovanie kapacít a nadnárodnej mobility propagujúcej hodnoty tvorivosti, umeleckej slobody a spolupráce v súčasnej avantgardnej hudbe.Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

#SPOLOCNEzaDOBREnapady #eeagrants #NOISS

www.eeagrants.sk