Next

Projekty > Re-Imagine Europe

Re-Imagine Europe

Medzinárodný kooperačný projekt Re-Imagine Europe spája desať partnerov. Jeho zámerom je s podporou programu Európska únia a Kreatívna Európa zapojiť mladú, digitálne prepojenú generáciu do rozvoja a objavovania nových ideí a umeleckej tvorby reagujúcej na aktuálnu spoločenskú situáciu vo svete.

re-imagine-europe.eu