Next

Správy > Workshop a performance THE next MARCHING ARTS band!

Workshop a performance THE next MARCHING ARTS band!

Sedem dní originálnych hudobných prístupov, nepočutých zvukov, multimediálnych projektov a premiér v réžii NEXTu doplnia vzdelávacie aktivity pre širšie aj odborné publikum. Jedným z nich bude aj séria zmiešaných tvorivých workshopov a živého vystúpenia THE next MARCHING ARTS band!

Chcete sa pridať? Registrácia tu. Limitovaná kapacita! V diaľkovej/prepojenej/online časti (19-21/11) sa naučíte používať peer-to-peer aplikáciu Sonobus a hrať spolu hudbu na diaľku, s nízkou latenciou a pri plnej zvukovej kvalite. Vytvoríme si audio partitúru, ktorú použijeme o týždeň neskôr (26-28/11) priamo na mieste v Bratislave na ďalšie stavebné vrstvy a na živé vystúpenie ako záverečný koncert pre festival NEXT (28.11).

Ako cvičenie v “stelesnenej hudbe” (embodied music) aktualizujeme starý dobrý koncept fanfár/pochodovej kapely/fanfáry/harsonaszó: hranie počas chôdze, pravdepodobne vonku. Poslúžia vám akékoľvek malé predmety do ruky, ktoré produkujú zvuk: elektronika na batérie, rezonujúce predmety, váš hlas, … Použijeme niekoľko megafónov a malých zosilňovačov, ale ak je to možné, prinesieme si aj vlastný nositeľný zosilňovač. A pohodlné topánky. Ak počasie dovolí, koncert zahráme/prejdeme sa vonku.

Preferovaná rýchlosť chôdze: približne 2,0 metra za sekundu (7,2 km/h) modulovaná časom do cieľa, motiváciou a metabolickou účinnosťou. Poďme!

Úroveň: začiatočník až expert a profesionál
Vek a pohlavie: všetky
Zručnosti: Mali by ste sa zaujímať o spoločné experimentovanie so zvukom a pohybom.

Dátumy a časy

Séria 1 – Online:
Denne PIATOK 19/11 až NEDEĽA 21/11, vždy 12:00-13:00
– Koncepty a nápady ďalšej kapely MARCHING ARTS!
– Minikurz aplikácie Sonobus (akákoľvek platforma vrátane tabletov a smartfónov)
– Malé jam sessions online
– Vytvorenie množstva zvukových súborov, s ktorými sa bude pracovať nasledujúci týždeň

Séria 2 – Online:
PIATOK 26/11, 15.00-18.00
SOBOTA 27/11, 13.00-16.00
NEDEĽA 28/11, 13.00-16.00 + performance pred publikom o 16.00
– Koncepty a nápady ďalšej kapely MARCHING ARTS!
– Súhrn všetkých digitálnych a analógových technológií
– Ako robiť hudbu pri chôdzi
– Nácvik predstavenia/koncertu: skladby a choreografia
– Vystúpenie v rámci NEXT nedele!

Gívan Belá
Narodil sa pravdepodobne v roku 1720 v Belgicku. Po štúdiu literatúry a lingvistiky, troche filozofie a sochárstva prešiel v polovici 80. rokov 20. storočia radikálne k počítačovej hudbe a o niečo neskôr ku generatívnej vizualizácii. Experimentálnemu mediálnemu umeniu v jeho rôznych podobách sa venuje od roku 1990. V rokoch 2005 až 2009 žil v Bratislave, kde začal pôsobiť pod menom Gívan Belá. V rokoch 2005 až 2015 bol umeleckým riaditeľom ekologicko-technologického umeleckého priestoru OKNO v Bruseli. Medzitým založil KRA (Kravín Rural Arts), priestor v odľahlých kopcoch Vysočiny (ČR), kde pozýva medzinárodných a miestnych obyvateľov, aby pracovali na experimentálnom eko-umelecko-technologickom a sociálnom programe v rámci nového kultúrneho pohľadu na zmenený vidiek dneška.

Michal Mitro
Určujúcimi piliermi jeho praxe sú postmediálne tendencie, sochárstvo a vizualita. Výstupy jeho umeleckého výskumu majú často hybridnú podobu vedo-umenia (artScience). Témy, ktoré v jeho dielach často rezonujú, skúmajú súčasné a budúce stavy našej planéty, politicko-ekonomické spoločenské konštelácie a vzťahy medzi človekom a ne-človekom. Vystavoval a vystupoval v Čechách, na Slovensku a v celej Európe. Okrem toho, že je aktívnym umelcom, je aj súčasťou STELLA – Somatic Tech Lab – ktorý mapuje konvergencie technológií a pohybového umenia. Kurátoruje aj ssesi.space online a v Brne.

S podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia, Medzinárodného vyšehradského fondu a Nadácie mesta Bratislava.